שמן על בד, 2010
שמן על בד, 2010
שמן על בד, 2010
ציורים 2010 שרית 009 (Custom)
ציורים 2010 שרית 008